หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คู่มือสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการพัฒนาข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.09 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการพัฒนาข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.41 KB