ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2564
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
พิธียืนตรงเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64